Mga Solusyon sa Pag-crop

Regular na Prutas

Regular Fruit (3)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Regular Fruit (2)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Regular Fruit (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Regular Fruit (4)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Prutas na Bato

stone_fruit (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

stone_fruit (3)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

stone_fruit (2)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

stone_fruit (4)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Tropikal na prutas

Tropical Fruit (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Tropical Fruit (5)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Tropical Fruit (2)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Tropical Fruit (3)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Tropical Fruit (6)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Tropical Fruit (4)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Berry Fruit

berry_fruit (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

berry_fruit (2)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

berry_fruit (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Sariwang gulay

fresh_vegetables (2)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

fresh_vegetables (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

fresh_vegetables (3)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

fresh_vegetables (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Mga sariwang Gupit na Bulaklak

Fresh Cut Flowers (3)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Fresh Cut Flowers (1)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Fresh Cut Flowers (4)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante

Fresh Cut Flowers (2)

Application:
Panatilihin ang katigasan at kulay, antalahin ang kapanahunan, pahabain ang buhay ng istante